AKTUELT

Hvad sker der med Den Gule Stald?

 

7. November 2016

 

Lukningen af Den Gule Stald er sat på standby. Det er endelig lykkedes at involvere kommunen lidt over sagsbehandlerniveau. De seneste diskussioner om huslejeforhøjelser og ejerskab er nu nået op på direktørniveau og det ser ud til at vi endelig kan komme i dialog med Bygningsstyrelsen.

 

Dermed er ikke sagt, at vi nødvendigvis kan regne med en lykkelig afslutning. Det afhænger helt af den lokale opbakning, herunder byrådspolitikernes vilje til at handle.

 

Nogle af de mere kortsynede debattører er hurtigt ude med ”hvad sagde jeg”- hatten og opfordrer til at vi dropper vores visioner for havnen – især projektet Kalvehave Strandpark. Og når vi nu har egnshuset i Viemose, hvorfor skal vi så absolut bevare Den Gule Stald? Bevar mig vel Kalvehave!

 

Vi har i den grad brug for at tænke langsigtet, hvis vi ønsker at skabe udvikling i vores lokalområde.

 

Hvorfor er udviklingen af Den Gule Stald vigtig for Kalvehave?

 

Det er den, fordi den ligger i et trafikalt velbetjent byområde med dagligvareforsyning, den ligger midt i et spektakulært vandlandskab og den bruges allerede nu til at supplere havnens traditionelle aktiviteter med en bredere vifte af kultur- og fritidsaktiviteter ved vandet.

 

Havnebestyrelsen arbejder med en samlet udviklingsplan for hele havneområdet med henblik på at skabe et grundlag for øget turisme og bosætning. Her er Kalvehave Strandpark en vigtig brik, som kan tiltrække aktiviteter, der også kan være med til at sikre marinaens og Lokalbrugsens overlevelse.

 

Vi arbejder lige så stille videre med at skaffe midler til en sandstrand. Forudsætningen for at det kan lykkes er at strandparkvisionen er intakt, hvor netop Den Gule Stald er et afgørende element. De private fonde kræver visioner, for at støtte nye projekter.

 

Og vi afventer lige nu en tilbagemelding fra forhandlingerne mellem vores kulturdirektør og Bygningsstyrelsens direktør.

Vi har tidligere opfordret kommunen med at hjælpe os til at få Bygningsstyrelsen i tale med henblik på at erhverve bygningen. Den aktuelle strid om huslejeforhøjelsen har måske banet vejen for en afklaring af ejerskabet til Den Gule Stald.

 

Ejerskabet til Den Den Gule Stald er en forudsætning for at vi kan rejse midler til forbedringer, der gør det muligt at starte økonomisk bæredygtige aktiviteter. – Og det vil kræve rigtig meget lokal opbakning, hvis vi skal nå i mål med det!

 

Thomas Finke

Formand for Foreningen Den Gule Stald

 

støttes af

Arrangementer 2017

 

Søndag d. 26. februar

kl. 13 – 17

Fastelavn

Sing Along

Lørdag d. 25. marts

kl. 20

New Cadillac

Lørdag d. 22. april kl.

19.30 – 23

Sing Along

Lørdag d. 20. maj

kl. 20

James Rasmussen

Lørdag d. 10. juni

kl. 13 – 17

Havnens dag

Sing Along alsang

Fredag d. 23. juni

kl .20

Sankt Hans

Turn A Round

Lørdag d. 2. september

kl. 20

Chimbos Revival

Søndag d. 10. september

kl. . 14 – 17

Sing Along

Lørdag d. 28. oktober

kl. 19.30 – 23.30.

Sing Along

 

Lørdag d. 4. november

kl. 20

M. C. Hansen

Ken Damkier

Søndag d. 3. december

kl. 16.30

Julearrangement

Søndag d. 31. december

kl. 18

Nytårskoncert

Sing Along

spisning

fællessang og dans