Grisens Venner

Grisens Venner

Motion og bevægelse i Kalvehave

 

Hvornår?         

tirsdag kl. 9.30 – ca. 11.00 


Hvor?               

På græsstykket mellem badebroen og den gule                              stald på havnen i Kalvehave. (Når badebroen tages væk, mødes vi ved sejlklubbens hus)


Hvad?               

Vi starter med fælles opvarmning i ca. 15 min.

Herefter bevæger vi os i individuelt tempo ad grusstien i 20 min. Herefter vender vi om og samles efter en 40 min. tur, hvor nogle vil tage en dukkert, mens de andre gør klar til kaffe/te og socialt samvær i 1/2 times tid.

Der vil altid være 1 – 2 medarbejdere fra Skovbo aktivitetscenter som deltager, og følges man med en af dem, instrueres der i øvelser undervejs på ruten.


Hvem? 

Alle der kan gå i op til 40 min. er pensionist og bosiddende i Vordingborg kommune.


Pris?  Gratis, men kaffe/te kan købes for 5 kr.

 

Hvis du vil deltage så kontakt Susanne eller Janne

på mobil 2937 0509 alle hverdage ml. kl. 8 – 9

 

Arrangør er Grisens Venner

Vedtægter

for brugerbestyrelsen ”Grisens venner” i Skovbo aktivitetscenter

i Vordingborg kommune

 

Formålet med bestyrelsen er:

  • Øge livsglæde og begejstring, samt forebygge ensomhed for brugere af Skovbo aktivitetscenter

 

Bestyrelsens opgaver er at:

  • Tage initiativ til at arrangere og afholde aktiviteter af kulturelt, oplysende, musikalsk, underholdene, eller udviklende karakter
  • Afholde arrangementer og aktiviteter som er med til at skabe sociale relationer på tværs af ”holdene” i aktivitetscentret, med tilskud fra ”Grisen”
  • Afholde åbent hus/støttearrangement til fordel for ”Grisen” i efteråret.
  • Være opsøgende i forhold til brugernes interesser, ønsker og ideer.
  • Inddrage brugerne i opgaveløsningen omkring aktiviteten/arrangementet.
  • Søge midler til afholdelse af arrangementer/aktiviteter 


Støttebevis – Grisens Venner

  • Betaling 100 kr. om året

 

Arrangementer:

  • Brugere af Aktivitetscenter Skovbo og som er støttemedlemmer af Grisens Venner, vil kunne deltage til reduceret pris, ved nogen arrangementer.
  • Brugere af Aktivitetscenter Skovbo har fortrinsret ved arrangementer og udflugter.

 

Brugerbestyrelse består af:


4 menige medlemmer, aktive brugere.

Heraf vælges

1 formand

1 næstformand

1 kasserer

1 sekretær (kan være en medarbejder)

3 personalerepræsentanter

Derudover skal der være 2 suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret med mindre der er frafald.


Medlemmer af brugerbestyrelsen vælges for en toårig periode

Valg af menige medlemmer til brugerbestyrelsen skal ske hvert år, så ledes at 2 medlemmer og 1 suppleant vælges det ene år og 2 medlemmer og 1 suppleant vælges det andet år.

Genopstilling er mulig.


Valg sker på generalforsamlingen senest med udgangen af juni, og den nye bestyrelse tiltræder 1 september.

Der opslås kandidatliste i Aktivitetscentret senest 3 uger før generalforsamlingen. Det er kun muligt at stemme ved personlig fremmøde eller ved brevstemme senest dagens før. Ved stemmelighed trækkes lod. Kun aktive brugere af aktivitetscentret har stemmeret.


Bestyrelsen Konstituerer sig umiddelbart efter valget eller på førstkommende bestyrelsesmøde.


Bestyrelsesmøder: Afholdes mindst 4 gange om året. Sekretær og formand udarbejder dagsorden som udleveres senest en uge før mødet. Forslag til dagsorden skal være Aktivitetscentret i hænde senest 14 dage før mødet.


Definition af aktive brugere:

Borgere bosiddende i Vordingborg kommune, som er fyldt 60 år, eller får pension, som er registreret og benytter et eller flere hold i aktivitetscentret.