Kalvehave Strandpark

Projektgruppen:


Finn Dan Jensen

Tlf. 2621 2703

finndanpost@gmail.dk


Carsten Nøhr Larsen

Tlf. 2682 6486

cnlarsen@post12.tele.dk


Thomas Finke

Tlf. 2896 9310

thomas.finke@me.com

Strandparkslauget:


Formand

Kaj Juul Hansen

pikajs1@gmail.com


Jan Andersen

Tlf. 2883 1021

andersen.kalvehave@gmail.com


Jørgen Grundtvig Pedersen

Tlf: 3027 8412 / 5538 8412

kislarsen@hotmail.com


Nikolai Alexandrianov

Tlf. 5037 3406

falkon@falkon-designs.com


Svend Juhl Rasmussen

Tlf. 2536 4899

svend.juhl@hotmail.com


Jørgen Rasmussen

jerr@post12.tele.dk


Finn Dan Jensen

Tlf. 2621 2703

finndanjensen@gmail.dk


Leif Olsen

Tlf. 2093 7187


Martin Elbrink

Tlf. 4079 2429

elbrink@mail.dk


Carsten Nøhr Larsen

Tlf. 2682 6486

cnlarsen@post12.tele.dk


Janus Simonsen

Tlf. 6080  7007

jskalvehave@gmail.com


Michael Staunsager

Tlf. 2624 7000

mstaunsager@live.dk


Teddy

teddyc@os.dk


Elise Steen Hvelplund

Tlf. 5536 2506

eshv@vordingborg.dk


Jens Parsberg

Tlf. 3060 4709

kalvehave@mail.dk


Torben Andersen

Tlf. 2043 8590

torben@mail.dkanne
=> Så fik vi endelig tilladelsen til stranden!

I januar 2016 – efter 1 års sagsbehandling –har vi endelig fået tilladelse fra Kystdirektoratet til at etablere en sandstrand øst for stalden. Tilladelsen gælder i to år, men det er ikke sandsynligt at vi kan rejse den fornødne kapital inden for dette tidsrum. Tilladelsen er dog et stort skridt på vejen, idet vi har fået bevis for, at der – selvom vi ligger i Natura 2000 område - kan gives en tilladelse uden at vi skal gennem en meget dyr og omfattende VVM-redegørelse. Det giver os

mulighed for at søge fondsmidler til projektet.


=> Se vores ansøgning til Kystdirektoratet vedrørende stranden


=> Se den samlede projektbeskrivelse


=> Kalvehave Havn