Kalvehave Strandpark


=> Så fik vi endelig tilladelsen til stranden!

I januar 2016 – efter 1 års sagsbehandling –har vi endelig fået tilladelse fra Kystdirektoratet til at etablere en sandstrand øst for stalden. Tilladelsen gælder i to år, men det er ikke sandsynligt at vi kan rejse den fornødne kapital inden for dette tidsrum. Tilladelsen er dog et stort skridt på vejen, idet vi har fået bevis for, at der – selvom vi ligger i Natura 2000 område - kan gives en tilladelse uden at vi skal gennem en meget dyr og omfattende VVM-redegørelse. Det giver os

mulighed for at søge fondsmidler til projektet.


=> Se vores ansøgning til Kystdirektoratet vedrørende stranden


=> Bilag


=> Se den samlede projektbeskrivelse


=> Kalvehave Havn